ČESKÝ MED 2013

První testovaný med s označením Květový smíšený - č. vzorku

-Obsah vody  %
-Sacharóza <  %
-HMF < mg/kg
-Elektrická vodivost mS/m

Certifikát ČESKÝ MED
Protokol č.
Vyhodnocení protokolu č.

Druhý testovaný med s označením Květový lipový - č. vzorku

-Obsah vody  %
-Sacharóza <  %
-HMF <  mg/kg
-Elektrická vodivost  mS/m

 

Certifikát ČESKÝ MED
Protokol č.
Vyhodnocení protokolu č.