Včelí med

Včelí med je čistě včelí produkt, do kterého není nic přidáno ani z něj nic odebráno. Med včelám slouží jako zdroj potravy. Vytváří ho tak, že sladké šťávy nasbírané na rostlinách obohacují o výměšky svých  trávicích žláz, v úlu z nich pak odpařují vodu, několikrát je znovu přepracovávají a přesunují, až je nakonec jako med uloží do buňky v plástu a zavíčkují (zakonzervují) voskovým víčkem.

Nektar, je sladká tekutina z květů rostlin, kterou rostliny cíleně produkují, aby přilákaly ke svým květům opylovače.

Detail nektaru na květu

Medovice, je vedlejší produkt mšic i jiného hmyzu, který saje na listech a jehličí stromů rostlinné šťávy bohaté na cukry z nichž ale zpracovává především bílkoviny. Sladké výměšky pak vystřikuje v podobě medovice na povrch listů a jehličí.

 Medovice na jehličí

Rostlinné šťávy, ze kterých včely vyrábí med se dělí podle svého původu:

Podle obsahu těchto složek se  medy rozlišují na medy květové (nektarové) (světlé) a medy medovicové (tmavé).

To je také jediné oficiálně přípustné označení medu. Od sebe je odlišuje pouze elektrická vodivost (konduktivita).
Medy s vodivostí do 80mS/m (milisiemens na metr) jsou označovány jako květové, nad 80 mS/m jako medovicové.

Květové medy pak mohou být buď jednodruhové nebo vícedruhové. Zatímco vícedruhový květový med obsahuje nektar z více druhů rostlin, tak jak kvetou v dosahu včel, jednodruhové květové medy se z velké části skládají z nektarů jedné rostliny. V našich končinách nejčastější jednodruhový med je hlavně med řepkový, akátový, lipový, slunečnicový a svazenkový.